วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Lord-Arcanum
Lord-Arcanum ตัวนี้จริงๆควรจะแยกผ้าคลุมก่อนทำสี แต่ผมดันประกอบมาตั้งแต่แรกทำให้ทำสียากขึ้นมาก เพราะส่วนผ้าคลุมต้องทำก่อนเป็นอันดับแรก ค่อยมาทำสีทองทีหลัง ทำให้ต้องใช้เวลาพอควรเพื่อที่จะค่อยๆทำสีอย่างมัดระวัง