วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Ork painted on the walls


ลองทำสัญลักษณ์ของ Ork ไว้บนกำแพง รู้สึกว่า เออ... ดูมีอะไรขึ้นหน่อย ไม่งั้นมันก็จะเรียบเกิน
ใช้สี ST ถูกๆมาทำ ใช้งานกะพวกฉากได้ดีและประหยัดมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: