วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Nurgle ยิ่งทำยิ่งเพลิน


เริ่มกลับมารู้สึกสนุกกับการปั้น จับเอา chaos warrior ที่ประกอบไปแล้วมาแยกส่วนแล้วเอาพาร์ทของ putrid blightking ที่เหลือมายำใส่แล้วปั้นรายละเอียดเข้าไปเพิ่มเติม ส่วนหัวเอาแบบมาจาก Nurgle lord แต่ไม่ได้ติดส่วนเขาเพิ่มเพราะจะทำเป็นแค่ warrior ธรรมดา 

สนุกดีทำงานแบบนี้

ไม่มีความคิดเห็น: