วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เปลี่ยนฉากหลังถ่ายรูป
เบื่อฉากหลังสีขาว เอากระดาษที่ปริ๊นต์รูปจากที่มีแจกตามเว็บมินิโมเดลมาใช้แทนดู รู้สีกว่าภาพมีมิติมากกว่าแบบขาวล้วน ดีกว่าเยอะเลย 

ไม่มีความคิดเห็น: