วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

WIP Legion Falchion #2
อัพเดตงานเพิ่มเล็กน้อย พ่นไล่เฉดส่วนสีเหลืองด้วย xv-88 เป็นสีน้ำตาลที่เอามาพ่นเฉดบนเหลืองแล้วสวยดี สีดำกับ steel ใช้ทาด้วยพู่กันเนื่องจากโมเดลชิ้นนี้ประกอบสำเร็จมา ไม่สะดวกในการพ่นในหลายๆส่วน ก็ต้องยอมเสียเวลาทาพู่กันเอา ใช้สี av airbrush metal steel เป็นหลักเพราะเนื้อสีเหลวทาง่าย ไหลลงร่องต่างๆที่ต้องการได้ดี เหลือทำสีเครื่องยนต์ด้านหลัง และเก็บรายละเอียดก่อน wash
  

ไม่มีความคิดเห็น: