วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Emperor's children legion kakophoni

จบเซ็ตนี้ รู้สึกว่าเบสยังไม่ค่อยน่าพอใจ อาจจะต้องแก้โดยการเพิ่ม pigment ลงไปเพิ่มอีกให้ดูเป็นฝุ่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น: